Anbi status

Stichting Friends Indeed heeft de Anbi status. Dat betekent dat alle giften voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Contactgegevens
Stichting Friends Indeed
Zonnepad 13
1141 SN Monnickendam
E: info@friendsindeed.nllegeland@friendsindeed.nl
T: 06 549 23 887

RSIN nummer
816102636

Kamer van Koophandel nummer
34157453

Doelstelling (Zo vindt u het ook in onze statuten van 29 mei 2001 onder artikel 1a)
1. Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld. Indien gewenst kan de hulp – in het licht van vorenstaande – uitgebreid worden tot jong volwassenen en volwassenen.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling bestuur
Nico Kuipers – penningmeester
Irene Wieling – voorzitter
Gijs Remmelts – bestuurslid
Karin Schadee – Secretaris
Marlies Lutgendorf – bestuurslid

Beloningsbeleid
Het team en het bestuur bestaan uit vrijwilligers met uitzondering van de office manager.

ANBI verslag 2022
Link naar het verslag

ANBI verslag 2021
Link naar het verslag

Beleidsplan 2020-2023
Link naar het Beleidsplan

Verslag uitgeoefende activiteiten
Naar de jaarverslagen

Inzage in financiële huishouding
Naar de jaarrekeningen