Missie

De Missie van Friends Indeed is: een thuis, een school en een toekomst.

Zo vindt u het in onze statuten van 29 mei 2001 onder artikel 1a:

  1. het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld. Indien gewenst kan de hulp – in het licht van vorenstaande – uitgebreid worden tot jongvolwassenen en volwassenen.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.