Campus Challenge

Het grote aantal kinderen met een handicap (blindheid, doofheid, fysieke handicaps door bijvoorbeeld polio of vergroeiingen en mentale handicaps) in India zette Friends Indeed, en toenmalige lokale partner, ertoe een speciaal project op te zetten: Campus Challenge.

Dit centrum biedt, conform de CBR richtlijnen van de Verenigde Naties, ambulante medische zorg en aansluiting bij lokale scholen aan ruim 850 gehandicapte kinderen en jongeren in 379 dorpen.

Er blijft echter een groep kinderen over voor wie thuis wonen geen optie is. Zij zijn bijvoorbeeld wees, half wees of hebben gehandicapte broertjes of zusjes. Voor hen is er plek in het kinderdorp van Campus Challenge.

Op de Campus wonen 150 kinderen en jongeren in tien huizen. Elk huis heeft een ‘moeder’, een vrouw afkomstig uit de vissersdorpen, die voor de kinderen zorgt.

Dit is niet zomaar een kinderdorp. De kinderen en jongeren vormen met elkaar een gemeenschap en leiden een normaal leven. Zij krijgen medische zorg, een opleiding en werken hard aan hun toekomst.

Na de basisschool kunnen ze naar de jongerenopleiding op de Campus of naar een college in de stad.

Residentiële zorg

150 gehandicapte (wees)kinderen en jongeren gaan naar het gewone, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs. Kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en handicaps wonen door elkaar en zij helpen ook elkaar met de dagelijkse bezigheden.

Tevens krijgen ze medische zorg zoals orthopedische hulpmiddelen, fysiotherapie, gehoorapparaten en indien nodig een operatie in een ziekenhuis. De vier verschillende beroepsopleidingen zijn: computercursus, naailes, drukken en boekbinden, timmeren en schilderen. Vervolgens worden ze toegeleid naar werk.

Ambulante zorg

Het medisch team en de maatschappelijk werkers bezoeken de 850 kinderen in 379 omliggende dorpen en gehuchten. Zij zorgen dat in deze dorpen de kinderen en de jongeren medische zorg en onderwijs krijgen. Een deel van deze kinderen stroomt door naar de Campus.

Ook wordt in de dorpen veel aandacht besteed aan voorlichting: het voorkomen van kinderen met een beperking (de risico’s van ‘interrelated marriages’, de noodzaak van gezonde voeding voor zwangere vrouwen, prenatale en postnatale zorg, etc.).

Wilt u ons supporten?

De kinderen op de Campus zijn volstrekt afhankelijk van onze hulp. Overigens ontvangen wij ook support van ondernemers uit India. Maar ook uw support en betrokkenheid hebben wij nodig.

Help ons om te helpen!