Renovatie van de keuken

Campus Challenge voor kinderen en jongeren met een beperking

Renovatieperiode 2019-2020

Inleiding

Dit betreft de renovatie van de keuken op Campus Challenge voor kinderen en jongeren met een beperking, aan de oostkust van India. De reden: de keuken voldeed niet meer aan de hygiënische eisen des tijds. Ook leveren de tuinen van de Campus zoveel groente, dat goede opslag nodig is. Er is een vertraging geweest vanwege corona, reden waarom er een tussenrapport os uitgebracht in de zomer van 2020.

Afbraak van de keuken

Voorbereidingen en plan  

De meest belangrijke operatie was het opnieuw indelen van de ruimtes opdat er hygiënisch en ergonomisch gewerkt zou kunnen worden:

 • 1 grote kookruimte
 • 1 buitenruimte voor het afspoelen van groenten voordat ze naar de opslag gaan
 • 2 voorraadkamers voor droge opslag (rijst etc)
 • 1 voorraadkamer voor natte opslag (groenten uit de eigen tuin)
 • 1 afwaskeuken
 • 3 kranen in de keuken (grijs, gezuiverd en warm water)
 • 1 waterzuiveringsinstallatie op het dak
 • 2 handwas units bij het begin van de eetzaal
 • Het vernieuwen van al het leidingwerk, de elektra, het aanleggen van vloerroosters
 • Het opnieuw betegelen van alle ruimtes en de vloeren
 • De installatie van de keuken zelf

Het tegelen van de vloer

De werkzaamheden

Met de sloop van de keuken is begin 2020 begonnen en er werd een noodkeuken gemaakt over de gehele lengte van de dining hall.

Bij aankomst van Friends Indeed half januari 2020 was de sloop bijna klaar en startte het overleg met  keukenleveranciers, bezoek aan instellingen met vergelijkbare nieuwe keukens, bezoek aan hotelkeukens met de nieuwste apparatuur, gaarkeukens van de overheid met de grootste apparatuur. Nadat alle info op tafel lag, konden er keuzes gemaakt worden b.v. hoe de rijst zal worden gekookt, waar de groente de 1e en 2e keer gewassen worden, de plek van de spoelbakken, een koelkast, handenwassen voor de keukenstaf, de inrichting van de afwaskeuken, looproutes etc. Vervolgens is er samen met de staf en met de keukenleverancier in Hyderabad een tekening gemaakt en een offerte. Het is een Indiase keuken geworden met westerse invloeden met name op het gebied van logistiek en hygiëne.

Zeer grote verbeteringen zijn:

 1. Een aanrecht met 3 soorten water: pompwater, gezuiverd water en warm water
 2. Een afwaskeuken, met twee spoelbakken met pompwater en gezuiverd water
 3. Twee droge en een natte voorraadruimte met rvs stellingen inclusief kratten
 4. Een spoelbak met wateraansluiting op het ontvangstplatform buiten voor de groente
 5. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie op het dak met meer capaciteit
 6. Roosters in de vloer in de natte gedeelten
 7. Een grote rvs werktafel met krukken in het midden
 8. Een grote koel- en vrieskast

Ondertussen: het APG met de verfkwast aan de slag

Begin februari 2020 arriveerde – voor de 3e keer op rij (!) – een team van het APG Heerlen en Amsterdam om dit keer het keuken- en dininghal complex te schilderen. (SWAP). De keuken zelf was nog in gesloopte staat, dus dat moest wachten. 

Maar het schilderen van de eetzaal en het gehele pand aan de buitenkant, waseen enorme en ook dankbare klus: de kinderen hielpen hard mee en waren verrukt  Ook lukt het om twee leslokalen schilderen.

De eetzaal is werkelijk prachtig nu:  de muren zijn crème/zachtgeel en de onderkant is aqua-kleurig en ….afwasbaar. En ook de buitenkant kan weer jaren mee.

Er was een heerlijke afscheidsavond met het team, dat op weg naar huis nog even langs de Taj Mahal ging. En net voordat corona losbarstte weer veilig in Nederland was.

 

Uitgiftebalie

Opslag – droge ruimte

Opslag – natte ruimte

Moeders halen eten op

25 maart 2020: de 1e corona lockdown

Op 17 maart 2020 arriveerde de 1e lading apparatuur uit Hyderabad. Maar helaas, toen kwam op 25 maart 2020 de lock down. De kinderen en jongeren moesten op last van de overheid naar hun dorpen.

De renovatie van de de keuken kwam stil te liggen – er kwamen geen bouwvakkers meer.  Dat betekende een grote vertraging. Maar de keukenstaf zat niet stil in de noodkeuken; graag vertellen we u wat er gebeurde tijdens deze eerste corona lockdown.

Mondkapjes maken

Het stitching center maakte 20.000 mondkapjes voor de politie, het onderwijs department, de revenu officer.

De groente naar de migranten

De groente uit de tuin ging naar de dichtstbijzijnde politiepost, waar in eerste instantie gekookt werd voor de duizenden lopende migranten op de snelweg die proberen hun dorpen te bereiken.

Onderwijs op afstand

De kinderen die examen moesten doen, kregen op afstand les.

Voedselpakketten voor de Campus kinderen

De sociaal werkers, in het veld voor de kinderen die medicatie moesten, kwamen terug met alarmerende verhalen over honger in de gezinnen. De volgende stap was voedselpakketten maken.

De school als isolatie centrum

De overheid vorderde de school op de Campus en er kwamen in totaal 3 groepen van zestig mensen in quarantaine.  De Campusstaf hielp: door de hekken van het hermetisch afgesloten school – met 4 politieagenten ervoor –  wordt eten, drinken en melk en kleertjes voor de baby’s aangereikt.

Een kraam langs de snelweg voor de migranten

In mei 2021 liepen er nog steeds honderdduizenden mensen langs de weg, die hun dorp willen bereiken. De Campus ligt vlak naast de snelweg NH5, de snelweg van Chennai naar Calcutta. Er spelen zich daar mensonterende toestanden af: al deze mensen lopen in 45 graden, met bagage, met kinderen, duizenden kilometers… Met toestemming van de politie is er een stal neergezet. Op de campus, in de dininghall, werden voedselpakketten gemaakt en de staf stond in toerbeurt in de kraam langs de weg.  In totaal zijn er meer dan 30.000 voedselpakketten uitgereikt. In juni 2021 werd de lockdown opgeheven en keerde het leven in India enigszins terug naar normaal.

De 2e lading keuken  goederen

Na de lockdown, eind van de zomer 2020 verscheen de vrachtwagen uit Hyderabad met de resterende goederen:  de service counter, de spoon sterilizer, 2 trollys voor 300 borden, 2 tafels, 2 bins voor uien en aardappelen, diverse rekken, werktafel met laden, aanrecht voor het groente platform, handwash voor de keukenstaf 

De keuken wordt afgemaakt

In het najaar van 2020 gingen de bouwvakkers weer aan het werk en kon de keuken eindelijk worden afgemaakt.  Het was een grote – en op onderdelen nieuwe- klus voor de loodgieters en elektriciens zoals:

 • roosters met afvoer in de keukenvloer
 • de aparte afwasruimte
 • rijst-afgiet plek met uitgang naar buiten (het afgegoten water gaat naar de koeien)
 • een ontvangstplatform voor de groenten
 • 3 waterstromen: het pompwater, het water van de waterzuiveringsmachine op het dak en het warme water van de zonneboiler op het dak
 • Meer electrapunten dan in India gebruikelijk en alles veilig in buizen weggewerkt
 • De vloeren en de wanden strak betegeld

 Het resultaat mag er wezen! De keuken is voor Indiase begrippen ‘state of the art’  en kan de komende 10 jaar mee! Ook is er voldoende ruimte om de groente uit de grote tuin – de Campus is bijna zelfvoorzienend – te wassen en op te slaan en voor de melk van de koeien. Er zijn meer werkplakken, zodat ook de oudere kinderen in de keuken kunnen helpen en spelenderwijze leren koken. 

Financieel verslag

Begroting

De oorspronkelijke begroting van de keuken van sloop t/m inrichting en schilderen bedroeg € 25.000 en is tijdens corona bijgesteld naar€ 30.000 vanwege:

Tijdens de renovatie bleek dat de kosten circa 10%  zouden uitvallen vanwege:

 • Iets betere apparatuur
 • Kostenstijgingen door tijdsverloop vanwege corona
 • Vertraging door corona

Donaties

* De Marthe van Rijswijk Foundation gaf aan dat de donatie ingezet mocht worden voor de keuken of voor de renovatie van de school.  Aangezien de keuken iets duurder is geworden, is de donatie geboekt op de keuken.

De gehele administratie bestaat uit 123 bonnen, is ingescand aanwezig bij Friends Indeed en kan worden toegezonden

Dank

In de meeste huizen is de keuken het centrum van het huis en dat is op de Campus niet anders. Hier wordt de voeding voor 200 kinderen en staf per dag bereid, dat is circa 200.000 maaltijden per dag.

Waarbij extra aandacht voor hygiëne geborgd moet zijn want het gaat om kwetsbare kinderen

En het is gelukt: er staat een prachtige, goed functionerende en goed schoon te houden keuken die zeker 10 jaar mee kan.

Wij danken alle donateurs die het hebben mogelijk gemaakt dat deze keuken kon worden gebouwd. 

Deel dit bericht!

Sharing is caring...