Recht op inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door.
Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat Friends Indeed al uw gegevens verwijdert, mits dat niet strijdig is met wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Friends Indeed een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Friends Indeed van u heeft naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen.
Friends Indeed adviseert om in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee opdat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u persoonlijk is gedaan.
Ook adviseert Friends Indeed om in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken; dit ter bescherming van uw privacy.

Stuur de gegevens naar:
Stichting Friends Indeed
info@friendsindeed.nl

Verzoek om inzage
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@friendsindeed.nl.
Friends Indeed neemt uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u niet tevreden ben met de manier waarop Friends Indeed is omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.