18 vissersdorpen oostkust India

Eindverslag 01.10.14 – 31.03.18

RESULTATEN

  • Drinkwater voor 12.948 mensen
  • Voorlichting aan 4570 volwassenen en kinderen
  • Verbetering ‘ownership’
  • Verbetering ‘grijs’ water
  • 100% prenatale en postnatale zorg en inentingen
  • Verbetering open riolen
  • Verbetering afvalverwijdering
  • Betere samenwerking met lokale overheid en bedrijven

Lees de complete rapportage.

Deel dit bericht!

Sharing is caring...