Aanschaf schoolbus

Aanschaf schoolbus Campus Challenge

Voor kinderen en jongeren met een beperking

2020 – 2021

Inleiding

Dit betreft de aanschaf van een schoolbus voor Campus Challenge voor kinderen en jongeren met een beperking, aan de oostkust van India. De reden: Op de Campus wonen 150 kinderen en jongeren met een beperking. Zij slapen in het kinderdorp en gaan op de campus naar de basisschool of een beroepsopleiding; zij zitten goed,

Maar ook zitten er 60 kinderen in de ambulante zorg van de Campus (totaal 850 kinderen) die dolgraag ook op de Campus naar school willen. De oplossing: een aangepaste schoolbus om hen ’s ochtends op te halen en ’s avonds weer naar hun dorpen te brengen.

Reden voor Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam om aan de slag te gaan!

Benefiet diner

De start: het benefiet diner in Hotel de Goudfazant van Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam en Rotaryclub Amsterdam-Noord

Op 23 maart 2019 was het zover: een gezamenlijk benefiet diner van de twee Rotaryclubs in Amsterdam-Noord. RC Amsterdam-Nieuwendam koos als goede doel: Campus Challenge voor kinderen met een beperking aan de oostkust van India, een programma van de Nederlandse Stichting Friends Indeed. En hoe dat zo kwam? Een eerdere reis van zes Rotaryleden naar de Campus, waar PDG Anne Legeland namens

de Stichting Friends Indeed het programma monitort. Hieronder een stukje uit het jaarverslag 201 van Friends Indeed:

“ En zo haalde de Campusjeep i  februari 2018 zes Amsterdamse Rotarians op bij het vliegveld die naar de Campus kwamen om met eigen ogen te zien wat daar zoal gebeurde. De ochtend werd meestal in het veld besteed: mee met dokter Ramesh en fysiotherapeut Prema naar de vissersdorpen. Ook werd door het team een waterzuiveringsinstallatie geopend in een landbouwdorp. En natuurlijk was er een bezoek aan de Rotaryclub in Visakhapatnam, een lokale markt, een aantal tempels en een wandeling langs het strand met even de voeten in de Bengaalse zee. Bijzonder was ook dat een Rotary lid alle kinderen fotografeerde: een individueel portret en een klassenfoto!

Na de lunch bleef iedereen op de Campus, was er heel veel contact met de kinderen, werd de verfkwast ter hand genomen en werd het hele medische centrum geverfd. De samenwerking met de Indiase schilders was erg interessant: de Nederlandse crew werd er gek van dat de Indiase schilders voortdurend knoeien en dat niet zelf opruimen. Zo zagen we Rotaryleden op hun knieën heel wat meters afleggen om de vloeren weer schoon te krijgen. Heel veel dank! Want het medisch centrum: dat kan er weer tien jaar tegen! “

Het benefiet werd in 2019 onder het wervelend voorzitterschap van Hilde Mertens en Marieke Schnieders georganiseerd en was een groot succes. Hotel de Goudfazant in Amsterdam-Noord ontving de clubs met hun vele familieleden en vrienden en had uitstekend gekookt. Hoogtepunt was wederom de veiling onder de vakkundige en humoristische leiding van acteur Frans Kappen.

Belangrijk veiling item was – wederom – een bezoek aan Campus Challenge van een week voor twee personen. Hiervoor was heel veel belangstelling en ging voor veel geld weg. Zodra Covid voorbij is zal deze reis worden georganiseerd.

De totale opbrengst was na aftrek van alle kosten € 22.738. Dat bedrag ging eerlijk ‘door de midden’; de beide clubs kregen € 11.369.- voor hun goede doel.

Wel of niet voor een global grant gaan? 

In eerste instantie werd een global grant gepland de bus en voor alle andere kosten die erbij komen kijken als een schoolpopulatie plotsklaps van 120 naar 180 kinderen gaat: extra banken, computers, uniformen, lesmateriaal, schoolborden, noem maar op.

En ook: extra medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, beenbeugels, brillen, etc.

 

Helaas viel het indienen van de grant samen met de start van Covid 19. Dat betekende dat het vereiste fysiek veld-assessment niet kon worden uitgevoerd. Ook werd de Rotary Foundation overspoeld met Covid-gerelateerde aanvragen, waardoor de aanvraag een jaar zou moeten wachten.  Besloten is toen om het project terug te brengen tot de aanschaf van de schoolbus zodat de betreffende groep kinderen in ieder geval naar school kan. En de rest er dan wel op enig moment bij gefietst. Om de bus, begroot op € 22.000 te financieren werd tevens de hulp ingeroepen van de Rotary Stichting InterAdam en Stichting Spaap, waarvoor hartelijk dank!  

In India: vertraging door de lock downs

India heeft tussen maart 2020 en december 2021 twee langdurige lock downs gehad vanwege Covid. In deze periodes was het onmogelijk om goede offertes te krijgen; de betreffende bedrijven waren dicht/directeuren waren ziek etc. En ook was de Campusstaf bezig om te redden wat er te redden viel. Zie ook de Covid aktie van het district in maart 2021, geïnitieerd door de gouverneur Jelle Houtsma en opgestart vanaf RC Amsterdam-Nieuwendam.

Ondertussen: de wachtlijst met dagkinderen

Op de Campus werd er  ondertussen aan de wachtlijst gewerkt en waar mogelijk kinderen gescreend.

Naar de wachtlijst kijkend d.d. augustus 2021 met 60 gescreende kinderen is er de volgende onderverdeling:

 • Gehoor beperkte kinderen 11
 • Visueel beperkte kinderen   6
 • Verstandelijk beperkte kinderen   9
 • Fysiek beperkte kinderen 27
 • Meervoudig beperkte kinderen  7

De leeftijd is tussen de 4 en 16 jaar. De verhouding meisjes/jongens is 50/50.

Het is uiteraard ondoenlijk om 60 kinderen met verschillende beperkingen tegelijk te laten instromen. Dit gebeurt gefaseerd en de nieuwe kinderen gaan eerst samen in een schakelklas zodat ze rustig kunnen wennen. Wat aspecten:

 • De omslag van een Telegu school naar een English Medium School is heel groot. Dat vraagt heel goed en op maat gemaakt onderwijs in de Engelse taal, maar ook wiskunde.
 • De kinderen komen van een dorpsschool waar geen aandacht voor hen was en de kinderen vaak passief in de klas zaten of thuis in de hut. Nu wordt het: actief deelnemen aan het onderwijs en het Campusleven!
 • Kinderen met een beperking worden op de dorpsschool vaak gepest en hebben ingeslepen afweermechanismes zoals slaan en bijten. Niet meer zo te hoeven reageren kost tijd.
 • Het mijn en dijn: er hoeft niet gestolen te worden; ieder kind krijgt een eigen set.
 • Iedereen helpt elkaar, met rolstoelen duwen, kousen aantrekken, boeken dragen etc.
 • De Campuskinderen vinden het heerlijk dat er kinderen uit hun dorpen bijkomen. Maar moeten ook wennen.

De schoolbus is er!

Begin 2021 werd Campus Challenge erkend als ‘Rehabilitation Center for specially abled children and youth’. In gewoon Nederlands: erkenning als school voor speciaal onderwijs. Dit houdt in dat nu ook kinderen met een beperking vanuit de omliggende dorpen – overdag – op de Campus naar school kunnen en gebruik kunnen maken van de volgende voorzieningen:

 • De schoolklas 1 – 10
 • Speciaal onderwijs (doof, blind, verstandelijk beperkt)
 • Medische zorg, waaronder een volgsysteem, fysiotherapie, orthopedische werkplaats, audiocentrum
 • Eten uit de net gerenoveerde Campuskeuken

De eerste groep kinderen is gearriveerd. Het moment werd gemarkeerd door de komst van de schoolbus, die ’s ochtends langs de dorpen rijdt en de kinderen ophaalt, om ze ’s avonds weer terug te brengen. En de Campuskinderen? Dolenthousiast want de bus opent ook voor hen grote mogelijkheden.  B.v. naar de district sportdagen – waar de Campus kinderen altijd vele prijzen winnen.

En onlangs met de hele Campus op ‘Educational Tour’ : een schoolreisje naar het stammengebied Ananthagiri. Hier komt een klein deel van de Campuskinderen vandaan. Ze gingen de visserskinderen, die nog nooit in de heuvels waren geweest, hun stammendorpen laten zien, hoe daar geleefd wordt, met bossen, rijstvelden, met apen, noem maar op.

Uitnodiging 

De periode oktober – februari is een uitstekende periode om een weekje op de Campus te verblijven.  Een aantal Rotarians van RC Amsterdam-Nieuwendam en van RC Blauw – is al geweest en zullen daar graag over vertellen. Zodra Covid-19 voorbij is stapt Friends Indeed in het vliegtuig in en is iedereen van harte welkom!

Financieel verslag

Campus Challenge is een programma van de Nederlandse Stichting Friends Indeed in samenwerking met de lokale partner Association Saikorian. Voor de schoolbus zijn in totaal drie offertes gevraagd, waarvan de offerte met de beste prijs/kwaliteitsverhouding is geaccepteerd. Alle bonnen zijn ingescand en aanwezig bij Friends Indeed.

Begroting 

 De oorspronkelijke begroting voor de bus bedroeg  € 22.000.-

Uitgaven

Dank

De schoolbus op de Campus zorgt ervoor dat in totaal 60 kinderen met een beperking goed onderwijs kunnen volgen op de Campus. Ook gaan ze op de Campus naar het medisch centrum voor o.a. de fysiotherapie, de orthopedische werkplaats, het audiocentrum en krijgen ze tenminste éen warme maaltijd. 

Namens de Campus staf, maar vooral namens alle ouders en hun kinderen die nu op de campus naar school kunnen dankt Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam,  Friends Indeed en de Association Saikorian alle Rotary donateurs en hun vrienden die het hebben mogelijk gemaakt dat deze bus kon worden aangeschaft!

Deel dit bericht!

Sharing is caring...