Ilse – I learn to speak English

Kinderen in ontwikkelingslanden hebben nauwelijks toegang tot het goed leren van de Engelse taal. En dat terwijl Engels een zeer belangrijke wereldtaal is.

In het gebied waar Friends Indeed werkzaam is spreken 105 miljoen mensen Telegu. Kinderen en volwassenen spreken niet of nauwelijks Engels. Engels leren betekent voor deze mensen meer kans om hun armoede en achterstand achter zich laten.

Het programma I learn to speak English – ILSE houdt in dat kinderen en onderwijzers samen op gaan in het beter leren spreken van deze taal.

 

Er zijn 27 deelnemende scholen. Het programma bestaat uit:

  1. Netwerkorganisatie voor de leerkrachten
  2. Solarcomputers met innovatief Engels, inclusief 3 jaar onderhoud
  3. Lesmateriaal voor in de klassen
  4. Bibliotheek met Engelse boeken
  5. Film: ‘hoe verbeter ik mijn Engels’
  6. Werkboek voor de leerkrachten
  7. Zes meerdaagse trainingen leerkrachten
  8. Speciale training voor ‘expert teachers’